MaTHiSiS siekia pagerinti bendrojo ugdymo sektoriaus besimokančiųjų mokymosi galimybes ir motyvaciją. Dėl to daugiausia dėmesio skiriama neurotipiniams vaikams (8–18 metų) besimokantiems pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigose, turintiems įvairių gebėjimų ir besimokantiems pagal atnaujintas informatikos programas. Šis sektorius apima mišrią merginų ir vaikinų grupę, siekiant nustatyti skirtingų lyčių požiūrį ir pasirenkamų metodų skirtumus mokantis naujų informacinių technologijų koncepcijų. Bendrasis ugdymas vyksta ne tik klasėje, todėl ugdymas turėtų vykti neformaliose ir formaliose mokymosi situacijose.

MaTHiSiS susidoroja su šiuo iššūkiu, panaudojant įvairius mokomosios aplinkos agentus, įskaitant mobiliuosius įrenginius programavimo koncepcijų mokymui, kurie leidžia mokytis programuoti tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Robotų panaudojimas užtikrins mokomosios medžiagos, sukurtos remiantis mokytojų gerąja praktika, kurimą. Tokios užduotys dažniausia remiasi veiksmais, atliekamais pagal tam tikrą loginę seką, o tai savo ruožtu užtikrina besimokančiųjų ir robotų sąveiką. Šios užduotys skirtos parodyti, kaip gali būti valdomi kompiuterizuoti objektai, t.y. veiksmų seka iliustruojama konkrečiais fiziniais roboto veiksmais, todėl tokios užduotys gali būti panaudotos paaiškinti paprastų algoritmų veikimo principus.

Mokyklose, kuriose bus naudojama MaTHiSiS mokomoji aplinka, yra ypatingai didelė įvarių mokinių įvairovė su skirtingais mokymosi gabumais ir sutrikimas. MaTHiSiS mokomosios aplinkos lankstumas turinio pasirinkimo atžvilgiu gali padėti susitvarkyti su šia skirtingų gebėjimų įvairove. Daugkartinio naudojimo mokomosios medžiagos rinkiniai („Sumanieji mokymosi atomai“), sukurdami įtraukiančią ir palaikančią mokymosi aplinką, paskatins gilesnį, prisiderinantį prie besimokančiojo tempo mokymąsi.

Tikimasi, kad mokymosi individualizavimas MaTHiSiS mokomojoje aplinkoje, kuri, automatiškai prisitaiko prie kiekvieno besimokančiojo poreikių ir įgūdžių, turės teigiamą poveikį mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimui. Šis reiškinys aktualus bendrojo ugdymo sektoriui. Galimybė įvertinti „momentinę“ besimokančiojo būseną, įskaitant jo pasitenkinimą, nusivylimą ir nuobodulį, leis ypač sunkiai pasiekiamiems besimokantiesiems dinamiškai pritaikyti mokymosi užduotis tolimesniam mokymuisi, stengiantis išlaikyti jų teigiamą nusiteikimą išlikti atkakliu ir įsitraukusiu į mokymosi procesą.

Galiausiai, MaTHiSiS mokomoji aplinka, akcentuodama aukštesnio lygio kompiuterinių įgūdžių ugdymą, leidžia besimokantiesiems įgyti daugiau galimybių kelti savo bendruosius darbinius įgūdžius, kurie bus reikalingi ateityje.