Pagrindinis MaTHiSiS projekto tikslas yra pateikti rinkos poreikius atitinkantį, emocijų atpažinimu grįstą mokymosi sprendimą, kuris sujungtų aukštųjų technologijų įrenginius ir algoritmus vartotojui patogioje mokymosi aplinkoje. Kad šios naujovės atsirastų, MaTHiSiS konsorciumas siekia kompleksinių tikslų, kurių visuma prisideda prie galutinio tikslo įgyvendinimo. Keliami technologiniai ir edukaciniai tikslai įneša naujos praktikos į skaitmeninį mokymą(-si).
MaTHiSiS pradinė idėja konceptualizuoja nelinijinį mokymosi principą, realizuojamą per grafų teorijos schemas, neapsiribojant įprastu grafų kūrimo įrankiu, kuris tiesiog jungia skirtingus komponentus, o kiekvienai komponento jungiamajai suteikiat svorius, kurie reprezentuoja skirtingą šių grafų naudotojų kompetencijų išmanymo lygį. Tokiu būdu, grafai tampa individualizuoti ir mokymosi ciklo metu prisitaiko prie kiekvieno besimokančiojo pasiekimų.

Be šių komponentų, MaTHiSiS naudoja ir savo kuriamus inovatyvius įrankius, kurie, pasyvių jutiklių pagalba (pvz., vaizdo kamerų, mikrofonų, mobiliųjų įrenginių, „Kinect“ prietaisų ir t.t.), fiksuoja emocijas bei fizinius judesius, ir, išanalizavus gaunamą informaciją, nustato besimokančiojo emocinę būseną ir jos įtaką mokymosi procesui.

Galiausiai, dedamos didelės pastangos, kad MaTHiSiS mokymosi aplinkos technologijos būtų kaip galima aiškesnės ir suprantamesnės galutiniam vartotojui, ir kad nebūtų paveikta jau esama geriausia įprasta mokymo praktika. Šiam tikslui (ypač orientuojantis į mokytojus) bus parengti ir išbandyti įrankiai, skirti turimų pamokų medžiagos perkėlimui į suderintą MaTHiSiS mokomąją aplinką.

Be šių komponentų, MaTHiSiS naudoja ir savo kuriamus inovatyvius įrankius, kurie, pasyvių jutiklių pagalba (pvz., vaizdo kamerų, mikrofonų, mobiliųjų įrenginių, „Kinect“ prietaisų ir t.t.), fiksuoja emocijas bei fizinius judesius, ir, išanalizavus gaunamą informaciją, nustato besimokančiojo emocinę būseną ir jos įtaką mokymosi procesui.
Galiausiai, dedamos didelės pastangos, kad MaTHiSiS mokymosi aplinkos technologijos būtų kaip galima aiškesnės ir suprantamesnės galutiniam vartotojui, ir kad nebūtų paveikta jau esama geriausia įprasta mokymo praktika. Šiam tikslui (ypač orientuojantis į mokytojus) bus parengti ir išbandyti įrankiai, skirti turimų pamokų medžiagos perkėlimui į suderintą MaTHiSiS mokomąją aplinką.