Kompanijos sėkmei yra būtinas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas profesinėje aplinkoje. Mokymas yra puikus būdas pagerinti darbuotojų profesinius įgūdžius, prisidėti prie jų tobulėjimo ir kilimo pareigose. Be to, veiklos skaitmeninimas visose pramonės šakose kelia būtinybę nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją dirbant su naujomis technologijomis.

Nepaisant mokymo svarbos, darbdavys gali susidurti su darbuotojų pasipriešinimu, todėl motyvacija ir įsitraukimas į mokymo procesą gali būti sudėtingas. Todėl, norint motyvuoti ir įtraukti darbuotojus, mokymo metodai, grindžiami naujomis technologijomis ir konkrečiai adaptuotu mokymusi bei individualizuota pedagogika, kaip pavyzdžiui, MaTHiSiS, tampa vis svarbesni profesiniame mokyme.

MaTHiSiS mokomoji aplinka bus labai naudinga lektoriams ir jų mokymosi patirčiai, susijusiai su vartotojui draugiška mokomaja medžiaga ir turiniu. Dėka MaTHiSiS mokomosios aplinkos, mokymosi procesas bus pritaikytas besimokančiojo žinių ir pažangos lygiui, taip siekiant paskatinti asmens motyvaciją ir dalyvavimą mokymosi procese.