MaTHiSiS siūlo išskirtinį technologinį sprendimą, kuris įgalina mokytojus, geriausiai pažįstančius savo mokinius, parinkti mokymosi būdus, kuriais jie bus mokomi. Ši aplinka leidžia atrinkti iš besimokančiajam prienamos mokomosios medžiagos tinkamiausią ir adaptuoti konkrečią mokymosi aplinką bei parinkti prietaisą, kuris geriausiai atitinka besimokančiojo poreikius ir jo unikalias asmenines savybes.
MaTHiSiS mokomoji aplinka yra naujausia, pažangiausia mokymosi sistema, kuri gali atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo poreikius, parinkti jam atitinkamas mokymosi situacijas ir prieinamas technologijas. Sistemos pagalba galima stebėti, kaip besimokantysis jaučiasi šiandien, kaip jis reaguoja į savo mokymosi patirtį, o tada, reaguojant į jo nuotaikas ir elgesį, atitinkamai koreguoti ir mokymosi procesą. Tokiu būdu yra užtikrinanamas mokymosi veiksmingumas individui čia ir dabar.

MaTHiSiS siūlo naują mokymosi modelį, kuris savyje integruoja inovatyvias prieinamas priemones ir išnaudoja jas tam, kad būtų sukurta unikali, visa apimanti ir teikianti grįžtamąjį ryšį patirtis.

Asmeniniai mobilieji įrenginiai jau yra suasmeninti, tad kodėl negalima būtų suasmeninti ir mokymosi būdo? Kodėl nepabandžius parinkti individualaus mokymosi kelio, kur būtų išnaudojamos individo stipriosios savybės ir tuo pačiu kovojama su mokymosi sunkumais? Kodėl besimokančiajam nepabandžius turėti savo mokymosi kelio, kurį būtų galima kontroliuoti užrašais, priminimais, naujais įgūdžiais ir mokymosi iššūkiais, kurie tiksliai atitinka tai, ko reikia esant tam tikroms aplinkybėms?

MaTHiSiS mokomoji aplinka suteikia unikalią, prieinamą ir integruotą skaitmeninio mokymosi patirtį. MaTHiSiS mokomoji aplinka ir jos turinys leidžia atlikti individualius nustatymus kiekvienam besimokančiajam prieinamuose įrenginiuose bei pateikti suasmenintą, konkretaus besimokančiojo poreikius tenkinančią mokymosi patirtį.

Dauguma egzistuojančių internetinių mokymosi sistemų ne visada atitinka joms keliamus tikslus. Jos prastai pritaikytos dirbui su įrenginių įvairove, kuri supa šiandienos mokytojus ir dėstytojus. Jos buvo projektuotos neatsižvelgiant į įvarius mokinių poreikius, mokymosi situacijas ir mokymosi priemones, su kuriomis turi dirbti mokytojai. MaTHiSiS sprendžia šias problemas tiesiogiai, sukuriant unikalią, reaguojančią ir individualizuotą mokymosi aplinką.