Besimokantieji (studentai, absolventai, bedarbiai ir kt.), besidomintys išsilavinimu ar ieškantys darbo vietos pagal įgytą profesiją, susiduria su daugybe iššūkių patekant į darbo rinką. Tokiems procesams kaip konkrečių įgūdžių įgijimas, el. portfelio sukūrimas, gero CV parengimas ar dalyvavimas darbo interviu, trūksta automatizavimo. Galimybės tai atlikti savarankiškai gali būti labai ribotos. Ypač sudėtinga įrodyti individualias asmens žinias apie tam tikrą įgūdį ir pažangą, šie dalykai gali būti traktuojami kaip nelabai reikšmingi ir tai gali apsunkinti ateities planavimo veiksmus. Šiuo metu konsultantai remiasi vertinimo sistemomis, kurios skatina subjektyvų besimokančiųjų ar dirbančių vertinimą.  

Greitas robotų ir išmaniųjų technologijų vystymasis suteikia mums galimybes kurti naujus sprendimus pasinaudojant sistemomis, kurios pašalina šį subjektyvumo aspektą ir suteikia mums prasmingesnį bei tikslesnį šių asmenų įvertinimą.

Mathisis projektas yra ypač įtraukiantis ir motyvuojantis visus besimokančiuosius. Projektas padeda pagerinti prieinamumą prie sunkiai pasiekiamų besimokančiųjų tiek fizine, tiek kognityvine prasme, jų įsitraukimą ir dalyvavimą profesiniame orientavime. Galimybė teisingai suprasti jų raiškos ir bendravimo priemones padės geriau informuoti pedagogus, todėl besimokančiųjų pažangos ir pasiekimų lygis bus greitesnis.

Asmenų mokymosi procesai bus išmaniai fiksuojami apie nuolat vykstantį mokomosios aplinkos adaptavimą ir dizainą, siekiant užtikrinti, kad daroma pažanga būtų prasminga ir prisidedėtų prie teigiamų asmens pasiekimų jo gyvenime. Sukūrus šią į besimokantįjį orientuotą ekosistemą, bus suteikta galimybė ugdyti savarankiškumo įgūdžius ir prasmingą veiklą įvairialypėse mokymosi aplinkose. Mathisis projekte bus panaudota naujųjų technologijų pažanga ir sukurta mokomoji aplinka, užtikrinanti sklandžią karjeros plėtrą ir galimybę gauti kokybišką informaciją, kuri bus susijusi su karjera ir patarimais visiems besimokantiesiems, įskaitant ir tuos, kurie turi daugiausiai sudėtingų charakteristikų.