Vienas iš didžiausių iššūkių ugdant besimokančiuosius, turinčius žymius bei dagialypius mokymosi sutrikimus, yra veiksmingos komunikacininės sistemos sukūrimas ir naudojimas.

ŽDMS – besimokantieji, turintys žymius bei daugialypius mokymosi sutrikimus. Tokio tipo besimokantieji dažnai turi daug sensorinių sutrikimų, taip pat, susiduria su žymiais intelektiniais mokymosi sunkumais. Besimokantieji, turintys daugybinius sensorinius sutrikimus ir iš to kylančius mokymosi sunkumus, susiduria su daugybe iššūkių, kurie yra susiję su mokymosi pasiekimų ir pažangos įvertinimu. Pirmiausia, formalių pamokų metu, ugdymas tokiems asmenims negali būti vykdomas įprastu būdu, nes tokiems asmenims reikia daugiau individualizavimo, atsižvelgiant į daugialypus mokymosi poreikius. MaTHiSiS mokomoji individualizuojanti aplinka leidžia adaptuoti mokymosi tikslus ir turinį taip, kad atitiktų kiekvieno mokinio mokymosi poreikius. Be to, mokomoji aplinka gali suteikti automatinį grįžtamąjį ryšį, priklausomai nuo padarytos pažangos ir kiekvieno besimokančiojo elgesio.

Žmonės, turinys daugybinius mokymosi sutrikimus, susiduria su dideliais sunkumais bendraujant. MaTHiSiS ekosistemos dėka, mokytojai ir globėjai padės lavinti visą grupę įgūdžių, kurie leis jiems pagerinti žodinį bendravimą. Tokiu būdu MaTHiSiS prisidės gerinant žodinį šių asmenų bendravimą.

Robotai teigiamai veikia asmenų, turinčių žymių bei daugialypių mokymosi sutrikimus, mokymosi procesą. Be to, galimybė pritaikyti mokymosi procesą įvairiose mokymosi aplinkose ir vietose panaudojant robotus, interaktyvias lentas ar kitus mobiliuosius įrenginius, išnaudojant MaTHiSiS mokomosios aplinkos individualizavimo ir adaptavimo mechanizmus, leis pagerinti šių besimokančiųjų mokymosi procesą.