Autizmo spektro sutrikimas (ASS) priskiriamas vystymosi sutrikimų grupei, turi platų spektrą simptomų, gebėjimų ir negalios lygių. Bendrieji ASS turinčių asmenų bruožai yra susijusiję su sunkumais bendraujant ir sąveikaujant socialinėje aplinkoje, pasikartojančiu elgesiu ir ribotais interesais bei veikla. ASS taip pat gali būti siejamas su intelekto, sensorinio suvokimo, motorikos koordinavimo sutrikimais, dėmesio trūkumu bei emociniu neadekvatumu. Šių simptomų poveikio laipsnis asmeniui gali svyruoti nuo lengvo iki žymaus sutrikimo lygio.

Traktuojama, kad vaikai, kurie turi autizmo spektro sutrikimą, turi specialiųjų ugdymosi poreikių, nes susiduria su dideliais mokymosi sunkumais bei neišnaudotais savo gebėjimais bei stiprybėmis. MaTHiSiS mokomoji aplinka yra lanksti turinio atžvilgiu, todėl gali padėti išvengti sensorinių problemų perkeliant įgytus įgūdžius iš vienos aplinkos į kitą. Mokytojai turi sukurti įvairias mokymosi veiklas, galinčias tokius asmenis skatinti veiklai bei atkreipti jų dėmesį, kuris dažnai būna ribotas dėl siaurų interesų. MaTHiSiS mokomoji aplinka gali padėti jiems pritaikyti mokymosi turinį, panaudodama jų interesus bei pomėgius. Stebint besimokančiojo sąveiką, bus ne tik pritaikomas mokomasis turinys, bet ir stebima, į kurią iš pateiktos medžiagos reaguojama nusivylimu. ASS turintys besimokantieji daugiausia naudos gaus iš NAO robotų panaudojimo ugdymo veikloje, nes daugelis tyrimų įrodo, kad sąveika su humanoidiniais robotais yra efektyvi šiems vaikams. Vaikams, kuriems priimtinesnis neverbalinis bendravimo būdas, mokomojoje aplinkoje bus integruotos augmentinės ir alternatyvios komunikacijos priemonės, kad pagerintų šių asmenų sąveiką bei socialinius įgūdžius.