Το MaTHiSiS είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που παρέχει μια εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία σε κάθε τύπο μαθητευόμενου, ανεξάρτητα από το περιβάλλον ή τη συσκευή που έχει στη διάθεσή του, με δυνατότητα προσαρμογής στις προσωπικές του ανάγκες..