Ο κύριος στόχος του MaTHiSiS είναι να προσφέρει μια εμπορική λύση με βασικό άξονα τη μάθηση μέσω αναγνώρισης της συναισθηματικής κατάστασης, προσφέροντας ένα άνετο μαθησιακό περιβάλλον που περιλαμβάνει συσκευές υψηλής τεχνολογίας και αλγόριθμους αιχμής.

Για να κάνει πράξη αυτές τις καινοτομίες, η κοινοπραξία του MaTHiSiS αναμετράται με πολύπλοκους επιμέρους στόχους που αθροίζουν στο απώτερο σκοπό. Οι στόχοι αυτοί είναι τόσο τεχνολογικοί όσο και εκπαιδευτικοί και «αναμειγνύουν» μια πληθώρα καινοτόμων πρακτικών στην ψηφιακή μάθηση.

Εξ’ αρχής, το MaTHiSiS συλλαμβάνει τη μη γραμμικότητα στην εκπαίδευση μέσω ενός γράφου ο οποίος ξεπερνά τα παραδοσιακά εργαλεία του χώρου που σταματούν στην απλή διασύνδεση στοιχείων, προσθέτοντας βάρη κορυφών που ανταποκρίνονται στις ικανότητες των διαφορετικών χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε γράφος γίνεται μια εξατομικευμένη αναφορά των επιτευγμάτων του κάθε χρήστη, καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής του ζωής στο MaTHiSiS.

Επιπλέον, το MaTHiSiS χρησιμοποιεί και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία ικανά να συλλέγουν δεδομένα συναισθηματικής κατάστασης από παθητικούς αισθητήρες (όπως κάμερες, μικρόφωνα, κινητά τηλέφωνα, Kinect κλπ.) καθώς και αλληλεπιδράσεις των χρηστών, τα οποία στη συνέχεια «αναμειγνύονται» με στόχο την τελική αξιολόγηση και προσδιορισμό της κατάστασης και την καθοδήγηση της μαθησιακής διαδικασίας.

Τέλος, δίνεται σημαντική προσοχή και προσπάθεια στην ενσωμάτωση των προσφερόμενων τεχνολογιών, με τρόπο που δεν ανατρέπει τις συνήθεις συμπεριφορές και πρακτικές των τελικών χρηστών. Για το σκοπό αυτό (ειδικά για τους παιδαγωγούς), θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν εργαλεία για την εύκολη μετατροπή των συμβατικών μαθημάτων σε εργαλεία του MaTHiSiS