Η Επιτροπή Συμβούλων του MaTHiSiS αποτελείται από ειδικούς, οι οποίοι επιλέχθηκαν και προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν βάσει προσωπικών ικανοτήτων και διασυνδέσεων. Η επιτροπή αυτή παρέχει στοχευμένη και πρακτική υποστήριξη προς τα μέλη του έργου με τους εξής τρόπους: (α) καθοδηγεί και σχολιάζει αναφορές και λοιπά αποτελέσματα του έργου, (β) παρέχει πληροφορίες σχετικά με καινοτόμες διαδικασίες, εργαλεία και προσεγγίσεις, (γ) παίρνει μέρος σε συζητήσεις της κοινότητας του MaTHiSiS για ειδήσεις, εξελίξεις και διάφορα θέματα ενδιαφέροντος και (δ) όπου είναι δυνατόν, ενεργεί ως πρεσβευτής του έργου.