Η κατάρτιση των εργαζομένων στο βιομηχανικό περιβάλλον είναι απαραίτητη για την επιτυχία της επιχείρησης. Η εκπαίδευση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βελτιωθούν οι δεξιότητες των εργαζομένων σε σχέση με τη θέση τους και συμβάλλει στην ανέλιξή τους σε υψηλότερες θέσεις. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση όλων των τύπων δραστηριοτήτων στο βιομηχανικό περιβάλλον προωθεί την ανάγκη για συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων σε νέες τεχνολογίες.

Παρά τη σπουδαιότητα της κατάρτισης, ο εργοδότης μπορεί να αντιμετωπίσει την άρνηση των εργαζομένων, γεγονός που καθιστά πολύπλοκη την εμπλοκή των τελευταίων στη διαδικασία κατάρτισης. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να παρακινηθούν και να συμμετάσχουν ενεργά οι εργαζόμενοι, οι λύσεις κατάρτισης που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα στην προσαρμοστική μάθηση και την εξατομικευμένη παιδαγωγική, όπως το MaTHiSiS, είναι όλο και πιο σημαντικές στη βιομηχανική κατάρτιση.

 

Το MaTHiSiS θα αποφέρει μεγάλο όφελος για τους εκπαιδευτές και τη μαθησιακή τους εμπειρία παρέχοντας περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό φιλικό προς το χρήστη. Με το MaTHiSiS η μαθησιακή διαδικασία θα προσαρμοστεί στο επίπεδο γνώσεων και προόδου του εκπαιδευτή, προκειμένου να τονωθούν το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητευόμενων και να διατηρηθεί η συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.