Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (Δ.Α.Φ.) είναι το όνομα μιας ομάδας αναπτυξιακών διαταραχών με μεγάλο εύρος, "ένα φάσμα" συμπτωμάτων, δεξιοτήτων και επιπέδων αναπηρίας. Τα κοινά χαρακτηριστικά των ατόμων με Δ.Α.Φ. είναι η δυσκολία επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Η Δ.Α.Φ. μπορεί επίσης να συσχετιστεί με διανοητική αναπηρία, δυσλειτουργία της αντίληψης των αισθήσεων, δυσκολίες στο συντονισμό των κινήσεων, έλλειψη προσοχής και συναισθηματική δυσλειτουργία. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να κυμαίνονται από ήπια έως διάχυτα.

 

Τα παιδιά με αυτισμό θεωρούνται ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς έχουν σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς και - συχνά ανεκμετάλλευτες - δυνάμεις και ικανότητες. Ο ευέλικτος τρόπος με τον οποίο το MaTHiSiS παρέχει περιεχόμενο και υλικό μπορεί ταυτόχρονα να παραμερίσει τα θέματα της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και να βοηθήσει στη μεταφορά των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παράγουν μαθησιακές δραστηριότητες ικανές να διεγείρουν και να προσελκύουν την προσοχή τους η οποία  συχνά περιορίζεται σε στενό εύρος ενδιαφερόντων. Το σύστημα MaTHiSiS μπορεί να τους βοηθήσει να προσαρμόσουν τη μαθησιακή εμπειρία χρησιμοποιώντας αυτά τα ενδιαφέροντα και επιπλέον δημιουργώντας συναρπαστικές εμπειρίες. Η παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων των μαθητευόμενων θα αφορά όχι μόνο στην προσαρμογή της γενικής μαθησιακής εμπειρίας, αλλά και στο κύριο ζήτημα της αντίδρασης τους στην απογοήτευση. Οι μαθητευόμενοι με Δ.Α.Φ. θα επωφεληθούν από τη χρήση των ρομπότ NAO που ενσωματώνονται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι η αλληλεπίδραση με ανθρωποειδή ρομπότ είναι αποτελεσματική για αυτούς τους μαθητές. Για τους χρήστες με αδυναμία λεκτικής επικοινωνίας, το σύστημα θα ενσωματώσει τα Μέσα Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.