Επικοινωνία

Ana María Piñuela (Atos Spain), Συντονιστής Έργου
Συντονιστής Έργου
Ana María Piñuela (Atos Spain)
Nicholas Vretos (CERTH), Τεχνικός συντονιστής
Τεχνικός συντονιστής
Nicholas Vretos (CERTH)