Τι είναι το MaTHiSiS

Στo MaTHiSiS συνεργάζονται 18 εταίροι από 9 χώρες της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων Ευρωπαίοι πρωτοπόροι στo επιχειρείν, στην τεχνολογία, στην έρευνα και στην ηθική, στους τομείς της εκπαίδευσης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της διαχείριση γνώσης και ανάλυσης δεδομένων μάθησης, της ρομποτικής, της διάθεσης/ πρόθεσης και της αναγνώρισης ομιλίας, των ευφυϊών πρακτόρων, των υποδομών και των διεπαφών, των επιχειρηματικών σχεδίων και διεργασιών, οι οποίοι θα είναι σε στενή συνεργασία με σχολεία, εκπαιδευτικούς συλλόγους και επιχειρήσεις, ώστε να προωθήσουν το προϊόν και τις τεχνολογίες του MaTHiSiS σε όλη την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το προϊόν του MaTHiSiS θα χειριστεί με ιδιαίτερη προσοχή θέματα ηθικής, ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων καθώς και όλα τα άλλα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα, την κοινωνική αποδοχή και τους περαιτέρω κανονισμούς που αφορούν την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη χρήση της τεχνολογίας του MaTHiSiS.