Θέλετε να προσαρμόσετε τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητευόμενων σας με βάση τις ανάγκες, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες που έχετε στη διάθεσή σας; Επιπλέον ... Θέλετε να μάθετε πώς οι μαθητευόμενοι σας αντιδρούν σε αυτόν τον τρόπο μάθησης;

Το MaTHiSiS είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που παρέχει μια εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία σε κάθε τύπο μαθητευόμενου, ανεξάρτητα από το περιβάλλον ή τη συσκευή που έχει στη διάθεσή του, με δυνατότητα προσαρμογής στις προσωπικές του ανάγκες.

Read more

MaTHiSiS updates

Thank you for these 3 years and 3 months! The positive feedback that we have received about the project is the result of the collaboration of all the members of this great team that has managed to fight against any difficulty!

A MaTHiSiS hackathon was hosted at NTU Clifton Campus on March 9-10 (10am to 4pm) 2019. The students had an opportunity to win £250 first place prize and to participate in the annual ITAG Hackathon. The topic was Affective Learning and the challenge was to integrate a serious game in MaTHiSiS platform. Two attractive games were generated.

On this hackathon your challenge will be to integrate your existing serious game in an online e-learning platform called MaTHiSiS!
You can win a cash prize of £250 if you create the most engaging learning experience!
The event will take place on 9-10th March 2019 at Clifton Campus, Nottingham Trent University (UK). (Registration deadline: 1st March 2019)

Stay tuned!

Get ready to receive the latest news about MaTHiSis and any upcoming events of this amazing Project

Stay Tuned